Senica Open (March 17, 2018)

From: March 17, 2018

To: March 17, 2018

Location: Senica

Capacity: 40

Director

  • Name: Jakub Bartoň
  • Phone: +421949452751
  • Email: barton.jakub1811@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

WHERE

Senica, mestský park, parkovanie pri futbalovom štadione, Sadová ulica

Senica City Park, parking next to the football stadium, Sadová street

   

KATEGÓRIA TURNAJA

TOURNAMENT SANCTIONING

Turnaj je súčasťou Slovenskej discgolfovej ligy, kategória C 

The tournament is sanctioned as Slovak Discgolf League,  C tier.

Turnaj je určený pre všetky hráčske úrovne - profesionálnych aj amatérskych hráčov.  The tournament is suitable for players of all levels of both professional and amateur classes. 
   

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), AM OPEN, AM WOMEN

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), AM OPEN, AM WOMEN

Divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené začínanjúcim, príp. mierne pokročilým hráčom. 

 The divisions AM OPEN and AM WOMEN are open for all beginners and less experienced players. 

Hráči v divíziach AM OPEN a AM WOMEN musia spĺňať podmienku:

- ak sú členmi PDGA ich aktuálny rating nesmie presiahnuť hranicu 850 (muži) a 800 (ženy).

 

Players in divisions AM OPEN and AM WOMEN need to fullfil the condition:

- if they are PDGA members, their actual rating must be 850 or less (men) and 800 or less (women). 

 

Zároveň musia spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

- v roku konania turnaja dosiahnu vek najviac 18 rokov (narodení v roku 2000 a neskôr),

- prvý discgolfový turnaj SAF absolvovali pred najviac 18 mesiacmi (t.j. v septembri 2016),

- v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2015-2017) absolvovali najviac dva discgolfové turnaje SAF ročne,

- v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2015-2017) absolvovali najviac dva PDGA turnaje ročne.

 

At the same time they must fulfill at least one of the following conditions:

- during the calendar year of the tournament their age is at most 18 (born in 2000 or later);

- their first SAF disc golf tournament was at most 18 months ago (September 2016 or later);

- during the last three calendar years (2015-2017) the played at most two SAF disc golf tournaments a year;

- during the last three calendar years (2015-2017) the played at most two PDGA tournaments a year.

 

 

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 12 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 5 OPEN a 4 WOMEN)

3 x 12 holes + 6 holes final (best 5 OPEN and  4 WOMEN)

Väčšina jamiek je v parkovom prostredí medzi stromami, jedna jamka na lúke, rovný terén.

Most of the holes are in an open park space with trees, one hole on an open meadow, a flat terrain.

   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

08:45 – 09:00 registrácia hráčov pri jamke č. 1

08:45 – 09:00 on-site registration @ Teepad #1

09:00 – 09:15 stretnutie hráčov

09:00 – 09:15 players' meeting

09:30 – 12:15 prvé a druhé kolo (2 x 12 jamiek)

09:30 – 12:15 1st and 2nd round (2 x 12 holes)

12:15 – 13:15 obedná prestávka

12:15 – 13:15 lunch break

13:15 – 13:30 stretnutie hráčov pri jamke č.1

13:15 – 13:30 players' meeting @ Teepad #1

13:30 – 15:00 tretie kolo (1 x 12 jamiek)

13:30 – 15:00 3rd round (1 x 12 holes)

15:00 – 15:15 hráčske stretnutie

15:00 – 15:15 players' meeting

15:30 – 16:30 finále (1 x 6 jamiek)

15:30 – 16:30 final round (1 x 6 holes)

16:45 – 17:00 vyhodnotenie

16:45 – 17:00 awards ceremony

 

 

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Na tejto stránke od 8.2.2018, 13:00, prípadne priamo na turnaji počas registrácie ak to kapacita turnaja umožní. 

On this website from  February 8, 2018, or directly during the on-site tournament registration if capacity allows.

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

6 Euro na hráča v divíziách MPO, FPO

6 Euro per player in divisions MPO, FPO

2 Euro na hráča v divíziách AM OPEN, AM WOMEN

2 Euro na hráča v divíziách AM OPEN, AM WOMEN

1 Euro zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

1 Euro discount for members of Slovak Association of Frisbee

Poplatok sa platí pri registrácii priamo na turnaji.

The registration fee is due at the tournament registration booth.

 

 

JEDLO

FOOD

Na vlastné náklady. Hneď pri parku je reštaurácia, kde podávajú aj víkendové menu.

At your own costs. Next to the park is a restaurant that offers set menu lunches over the weekend. 

   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Jakub Bartoň

Tournament director: Jakub Bartoň

Súťažná komisia: Richard Kollár, Roman Miezga

Sport Commission: Richard Kollár, Roman Miezga