Krpáčovo Open (September 07, 2019)

From: September 07, 2019

To: September 08, 2019

Location: Krpáčovo, Hotel Polianka

Capacity: 90

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: Tri Point Tour, PDGA C

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

    

LOCATION

Druhý slovenský turnaj tohtoročnej Tri Point Tour, spoločnej tour Slovenska, Rakúska a Maďarska, sa bude konať v Krpáčove v Nízkych Tatrách. Náročné ihrisko v krásnom prostredí hôr preverí všetky schopnosti hráčov, kým skvelá infraštruktúra Hotelu Polianka poskytuje skvelú stravu a pohodlie. Sme veľmi radi, že layout ihriska bude môcť byť veľmi podobný tomu v roku 2018, s malými zmenami, k dispozícii teda budú opäť všetky lúky. V Nízkych Tatrách býva v septembri úžasné počasie a tak odporúčame hráčom nájsť si pár dní pred alebo po turnaji na výlety do hôr.   

  

 

The second Slovak Tri Point Tour tournament of the season will be held in Krpáčovo in magnificiant Low Tatras. A true Championship level course will certainly test all the players' skills, while the superb infrastructure of Hotel Polianka will provide great food and comfort. We are happy that this year we will be once again able to use all the meadows and hills and thus the layout will be very similar to 2018 with multiple par 4 and par 5 holes. The weather in September in Low Tatras is typically very nice, so we recommend the all players to find a day or two before or after the tournament and go for one of the hikes in the area. 

 

     

DIVÍZIE

  

 DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), OPEN JUNIORS (MJ18), WOMEN JUNIORS (FJ18)

 

MPO, FPO, MJ18, FJ18

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

PDGA C, Tri Point Tour

  PDGA C, Tri Point Tour
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek

 

3 x 18 holes

V prípade rovnosti skóre na prvých troch miestach sa rozhodne vo formáte rýchlej smrti na jamkách 1, 2, 3, následne CTP na jamke č. 3, bez OB.

 

Tie-break rules: In case of a tie for the first three places in any division, the tie-breaker will be sudden death on holes 1-3, then CTP on hole #3, without OB.

     

IHRISKO

 

COURSE

Turnajová mapa:  

https://tinyurl.com/2019KrpacovoOpenMap 

Par ihriska je 60/61 (jedna z jamiek sa hrá v rôznych kolách na rôzne koše) a je dosť prísny. Ihrisko je v zvlnenom teréne. 

 

The course map: 

https://tinyurl.com/2019KrpacovoOpenMap

Par 60/61 (one hole is played to different baskets in different rounds) and it is quite strict. Rolling hills terrain. 

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 6. september 2019
 
Friday September 6, 2019

14:00 Turnajové ihrisko pripravené na tréning 

 

14:00 Tournament course ready for practice 

19:30 - 22:00 Skorá registrácia (prosíme všetkých hráčov, ktorí prídu už v piatok, aby sa zaregistrovali)

  19:30 - 22:00 Early registration (we ask all the players who come on Friday to register)
     
Sobota 7. september 2019
 
Saturday September 7, 2019

07:40 - 8:00 Neskorá registrácia

 

07:40 - 08:00 Late Registration

08:00 - 08:20 Hráčske stretnutie, Hotel Polianka

 

08:00 - 08:20 Player’s meeting, Hotel Polianka

09:00 Prvé kolo

 

09:00 Round 1

12:30 Obed, Hotel Polianka

 

12:30 Lunch, Hotel Polianka 

14:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Hotel Polianka

 

14:15 Score cards pick up, Hotel Polianka

14:45 Druhé kolo

 

14:45 Round 2

18:30 Puttovacia súťaž

 

18:30 Putting contest

19:30 Večera, Hotel Polianka

 

19:30 Dinner, Hotel Polianka

Po večeri bude Mini-discgolf turnaj   Mini-disc-golf tournament after dinner
     
Nedeľa 8. september 2019
 
Sunday September 8, 2019

07:45 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Hotel Polianka

 

07:45 Score cards pick up, Hotel Polianka

08:30 Tretie kolo

 

08:30 Round 3

12:00 Obed, Hotel Polianka (okamžite po skončení kola)

 

12:00 Lunch, Hotel Polianka (proceed immediately after finishing your round)

13:00 Vyhodnotenie

 

13:00 Awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia prebieha podľa pravidiel TriPointTour.

REGISTRAČNÁ FÁZA I

 

Registration will follow the TriPointTour roules. 

REGISTRATION PHASE I

25. júla 14:00 - 1. augusta, 14:00

  July 25, 14:00  - August 1, 14:00 

MPO - minimálny PDGA rating 919 

FPO - minimálny PDGA rating 787 

MJ18 -  minimálny PDGA rating 819 

FJ18 - minimálny PDGA rating 687 

 

MPO - minimal PDGA rating 919

FPO - minimal PDGA rating 787 

MJ18 -  minimal PDGA rating 819 

FJ18 - minimal PDGA rating 687 

Všetci hráči, ktorí sa prihlásia vo fáze I a nespĺňajú podmienku minimálneho ratingu budú v prípade prekročenej kapacity turnaja zaradení na waiting list. O zaradení na waiting list budú informovaní emailom.

 

 

All players who register in Phase I and do not satisfy the minimal PDGA rating condition will be in case of insufficient tournament capacity placed on the waiting list. They will be informed about placement on the waiting list by an email.

 

Počas registračnej fázy 1 je 53 miest rezervovaných pre MPO, 15 miest pre FPO, 10 miest pre MJ18 a 5 miest pre FJ18.     During the Registration Phase I, there are 53 spots reserved for MPO, 15 spots for FPO, 10 spots for MJ18, and 5 spots for FJ18. 

 

   

REGISTRAČNÁ FÁZA II

 

REGISTRATION PHASE II

1. augusta 14:00 - 6. septembra    August 1, 14:00 - September 6 
Registrácia je bez obmedzení otvorená pre všetkých hráčov. Ak to umožní turnajová kapacita registrácia je možná aj priamo na turnaji počas registrácie v sobotu ráno.   Registation without any restrictions is open for all players. If the tournament capacity will allow it a late on-site registration will be open also directly on Saturday morning. 
     

TURNAJOVÝ POPLATOK

 

TOURNAMENT FEE

Turnajové poplatky zaplaťte do 7 dní po tom, ako dostanete od nás email potvrdzujúci vašu registráciu, inak môžete byť preradení na waiting list. 

 

Pay your tournament fees within 7 days after you receive an email confirmation from us, otherwise you may be placed on the waiting list. 

Turnajové poplatky zaplaťte spolu s poplatkami za ubytovanie, ak si rezervujete ubytovanie v Hoteli Polianky alebo v Kolibe pri jazere a s objednanými obedovými menu. 

 

Pay the tournament fees together with the accommodation is case you are booking accommodation in Hotel Polianka or Koliba pri jazere and with ordered lunch menus. 

VČASNÝ TURNAJOVÝ POPLATOK

(prijatý do 31. augusta 2019)

 

EARLY TOURNAMENT FEES

(received by August 31, 2019)

25 € MPO, FPO 

20 € MJ18, FJ18  

 

25 € MPO, FPO 

20 € MJ18, FJ18 

NESKORÝ TURNAJOVÝ POPLATOK

(prijatý po 31. auguste 2019)

 

LATE TOURNAMENT FEES

(received after August 31, 2019)

30 € MPO, FPO 

25 € MJ18, FJ18 

 

30 € MPO, FPO 

25 € MJ18, FJ18 

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration

Slovenskí hráči, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie Frisbee, majú automaticky nárok na príspevok zo SAF na turnaje TriPointTour. O príspevok nemusia žiadať, na turnaji im bude preplatený (výška príspevku závisí od počtu slovenských hráčov, spolu 200 Euro pre všetkých hráčov a 200 Euro navyše pre juniorov).    Slovak players who are members of the Slovak Association of Frisbee will receive an automatic contribution to their tournament fees from Slovak Association of Frisbee (200 Euro total for all players, additional 200 Euro for juniors), the contribution will be paid in cash at the tournament. 
     

JEDLO

 

FOOD

VEČERA

   

DINNER

Hotel Polianka, bohatý výber slovenskej kuchyne

 

Hotel Polianka, a great selection of Slovak cuisine

RAŇAJKY

   

BREAKFAST

Ubytovaní v Hoteli Polianka a v Kolibe pre jazere majú na mieste ubytovania raňajky formou švédskych stolov započítane v cene ubytovania.

Ostatní si môžu objednať ranajky v hoteli Polianka 5 € (švédske stoly). Objednáva sa pri registrácii, prípadne v piatok pri príchode. 

 

Players/Guests with accommodation in Hotel Polianka or Koliba pri jazere have buffet style breakfast at their hotel included in an accommodation cost.

Buffet breakfast is also available for all other players/guests for 5 €/day. Order in the registration form or on Friday upon arrival. 

OBED

   

LUNCH

Obedové menu - Hotel Polianka 5 €/deň  

 

Set lunch menu - Hotel Polianka 5 €/day

SOBOTA

 

SATURDAY

Polievka: Zeleninová s krúpkami

Hlavné jedlo:

(Sat1) Pečené kuracie stehno, ryža, šalát

(Sat2) Bravčové plece s pučenými zemiakmi, šalát

(Sat3) Cuketovo - mätové rizoto s čili

 

Soup: Vegetable

Main dish:

(Sat1) Baked chicken leg, rise, salad

(Sat2) Pork shoulder with pressed potatoes, salad

(Sat3) Zucchini-mint rissotto with chili

NEDEĽA

 

SUNDAY

Polievka: Minestrone

Hlavné jedlo:

(Sun1) Maďarský guláš, domáca parená knedľa

(Sun2) Bravčové medajlónky na hubách, opekané zemiaky

(Sun3) Plnená paradajka s ratatouille zeleninou, pečené zemiaky

 

Soup: Minestrone

Main dish:

(Sun1) Hungarian goulash, home-made steamed dumplings

(Sun2) Pork medallions with mushroom sauce, roasted potatoes

(Sun3) Stuffed tomatoes with ratatouille vegatables, baked potatoes

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Všetko ubytovanie zahŕňa raňajky.

Ceny sú uvádzané za celú izbu.

   

All accommodation prices include buffet breakfast.

Prices are shown per room.

HOTEL POLIANKA

TURNAJOVÉ CENTRUM $$

 

HOTEL POLIANKA

TOURNAMENT CENTER $$

 

Dvojlôžková izba (2 osoby)

Piatok - nedeľa  (2 noci) 110 €

Sobota - nedeľa (1 noc) 65  € 

 

 

Double room (2 persons)

Friday - Sunday (2 nights) 110 €

Saturday - Sunday (1 night) 65 €

Jednolôžková izba (1 osoba)

Piatok - nedeľa  (2 noci) 95 € 

Sobota - nedeľa (1 noc) 57,50 €

 

  Single room (1 person)

Friday - Sunday (2 nights) 95 € 

Saturday - Sunday (1 night) 57,50 € 

Rodinná izba (najviac 4 osoby)

Piatok - nedeľa  (2 noci) 206,20 € 

Sobota - nedeľa (1 noc) 116  € 

 

 

Family room (up to 4 persons)

Friday - Sunday (2 nights) 206,20 € 

Saturday - Sunday (1 night) 116 € 

Apartmán (2-3 osoby)

Piatok - nedeľa  (2 noci) 186,80 € (doplatok za 3. osobu 15 €)

Sobota - nedeľa (1 noc) 113  € (doplatok za 3. osobu 7,50 €)

 

 

Apartment room (2-3 persons)

Friday - Sunday (2 nights) 186,80 € (3rd person additional 15 €) 

Saturday - Sunday (1 night) 113 € (3rd person additional 15 €) 

 

KOLIBA PRI JAZERE $

 

KOLIBA PRI JAZERE $

Trojlôžková izba (3 osoby)

Piatok - nedeľa (2 noci) 118 €

Sobota - nedeľa (1 noc) 66,50 €

 

Triple room (3 persons)

Friday - Sunday (2 nights) 118 €

Saturday - Sunday (1 night) 66,50 € 

Ubytovanie sa platí spolu so štartovným a obedmi. Po zaplatení ubytovania pre vás zarezervujeme izbu.

V poznámke pri registrácii prosím uveďte meno človeka, s ktorým chcete zdieľať izbu.

Ak nemáte spolubývajúceho, a nechcete platiť celú izbu sami, uveďte to do poznámky a my sa vám pokúsime spolubývajúceho zabezpečiť spomendzi ostatných účastníkov turnaja. 

POZOR! Zabezpečenie ubytovania vieme zaručiť iba v prípade, že nie je naplnená kapacita a že Vašu platbu prijmeme najneskôr 15. augusta.  

 

Accommodation fees are due with the tournament fees and lunch fees. Upon the payment we reserve the room for you. 

Please, when registrating add a note with who you want to share your room with.

If you don't have a roommate, and want to share a room, write it into the note and we will try to arrange a roommate for you among other tournament participants.  do so, we will choose a roommate for you.

Note that we only guarantee you an accomodation subject to available capacity and also only if we will receive your payment by August 15.

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK16 8360 5207 0042 0010 1920

 

IBAN:  SK16 8360 5207 0042 0010 1920

BIC/SWIFT: BREXSKBX

 

BIC/SWIFT: BREXSKBX

Meno: Richard Kollár   Account Holder: Richard Kollár
Názov banky: mBank S.A.   Name of the Bank: mBank S.A.

Adresa banky:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovensko

 

Bank Address:  Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovakia

Do správy pre príjemcu uveďte KO2019 a vaše meno.

 

Write KO2019 and your name in the note to the recipient.

 

 

 

TRI POINT TOUR

 

TRI POINT TOUR

Tri Point Disc Golf Tour je spoločná súťaž Rakúskej discgolfovej asociácie, Disc Golf Hungary a Slovenskej asociácie Frisbee. Cieľom súťaže je poskytnúť celoročne možnosť najlepším hráčom v strednej Európe pravidelne proti sebe súťažiť. 

Kompletné pravidlá Tri Point Disc Golf Tour (3PT) si môžete stiahnuť na stránke:

https://tinyurl.com/3PTRules-2019

 

Tri Point Disc Golf Tour is owned by Austrian Disc Golf Association, Disc Golf Hungary and Slovak Association of Frisbee. The goal of the tour is to provide a whole season competition for the elite players in the region to compete against each other.

The complete rules of Tri Point Disc Golf Tour (3PT) can be downloaded at 

https://tinyurl.com/3PTRules-2019

Aktuálne poradie Tri Point Tour po doterajších turnajoch Vienna Open in Bratislava (AT), Smolenice Open (SK), Ybbs Lake Trophy (AT) a Orseg Open (HU) nájdete na stránke: 

https://www.discgolf.at/wordpress/?page_id=1965

 

The current Tri Point Tour ranking after tournaments Vienna Open in Bratislava (AT), Smolenice Open (SK), Ybbs Lake Trophy (AT) and Orseg Open (HU) can be found at: 

https://www.discgolf.at/wordpress/?page_id=1965

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENT COMMISION

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár (+421 904 146 664)

 

Tournament director: Richard Kollár (+421 904 146 664)

Súťažná komisia: Katka Boďová, Martin Krička

 

Sport Commission: Katka Boďová, Martin Krička