Jesenný matfyz (MSR Masters) (November 10, 2019)

From: November 10, 2019

To: November 10, 2019

Location: Bratislava

Capacity: 50

Reserved for Slovak players: 30

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SAF B

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Už tradičný jesenný discgolfový turnaj na vynovenom pevnom bratislavskom ihrisku na matfyze bude tento rok slúžiť aj ako majstrovstvá Slovenska v master divíziach. konať sa bude v nedeľu 10. novembra a hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom ihrisku.

 

The traditional autumn disc golf tournament at the renovated permanent University course in Bratislava will host also the Slovak National Disc Golf Championship in Masters divisions this year. On Sunday November 10 there will be two rounds of 18 holes played on the extended course.  

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

MP40, MP50, FP40, FP50, MPO, FPO, MJ18, FJ18, MJ15, FJ15, AM OPEN, AM WOMEN

 

P40, MP50, FP40, FP50, MPO, FPO, MJ18, FJ18, MJ15, FJ15, AM OPEN, AM WOMEN

Divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené začínanjúcim, príp. mierne pokročilým hráčom, najmä však študentom FMFI UK. Súťažiť v nich môžu len hráči, ktorí nehrajú discgolf dlhšie ako 2 roky, t.j. ich prvá oficiálna súťaž bola neskôr ako 10.11.2017.

 

The divisions AM OPEN and AM WOMEN are open for all beginners and less experienced players, and particularly for students of FMFI UK. Only player who play disc golf less than two years can compete in AM OPEN/WOMEN, i.e. those who did not play any official tournament before November 10, 2017.

Hráčom AM OPEN a AM WOMEN na požiadanie zapožičiame disky na hru (prednosť pri výbere disku budú mať hráči, ktorí sa skôr registrujú na turnaj)

 

Players in divisions AM OPEN/AM WOMEN will have an opportunity to borrow disc for the tournament play (priority in disc selection will be given to the players in the order they registered for the tournament)

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek 

 

2 x 18 holes 

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Pevné ihrisko bude rozšírené na 10 košov.

 

The permanent course will be extended to 10 baskets.

Mapa ihriska: https://ibb.co/WFyQ5Ls

 

Course Map: https://ibb.co/WFyQ5Ls

     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Nedeľa 10. novembra, 2019

 

Sunday, November 10, 2019

09:00 – 09:10 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:10 On-site registration (Hole #1)

09:15 – 09:30 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:15 – 09:30 Player’s meeting (Hole #1)

09:40 – 12:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:40 – 12:00 1st round (18 holes)

12:00 - 13:00 obedná pauza (FREE FOOD, objednávka pri registrácii)

 

12:00 - 13:00 Lunch break (FREE FOOD, order during registration)

13:00 - 13:10 hráčske stretnutie (FREE FOOD)

 

13:00 - 13:10 Players meeting (FREE FOOD)

13:20 – 15:50 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:20 – 15:50 Final round (18 holes)

15:50 – 16:00 vyhodnotenie

 

15:50 – 16:00 Awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 10.10.2019, 16:00 prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from October 10, 2019, 16:00, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

TURNAJOVÝ POPLATOK

 

TOURNAMENT FEE

5 € poplatok MP40+/FP40+/MPO/FPO

 

5 € player fee MP40+/FP40+/MPO/FPO

1 € zľava  MP40+/FP40+/MPO/FPO - členovia SAF

 

1 € discount MP40+/FP40+/MPO/FPO for members Slovak Association of Frisbee

2 € poplatok pre AM OPEN/AM WOMEN/MJ18/FJ18/MJ15/FJ15

 

2 € player fee AM OPEN/AM WOMEN/MJ18/FJ18/MJ15/FJ15

Platí sa na mieste

 

TF to be paid during on-site registration. 

 

 

 

OBED

 

LUNCH

6 € - menu Free Food (polievka, hlavné jedlo, kofola 3dl, dezert)

 

6 € - set menu at Free Food (soup + main dish, kofola 3dl, dessert)

Menu 1: Cícerová polievka, vyprážané kuracie prúžky, zemiakový šalát, koláč, malá kofola    Menu 1: Chickpeas soup, Fried chicken strips, potato salad, dessert, kofola
Menu 2: Cícerová polievka, cestovniny s pečenou zeleninou a parmezánom, koláč, kofola   Menu 2: Chickpeas soup, Pasta with baked veggies and parmesan, dessert, kofola
     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár