O zlaté trenky (November 30, 2019)

From: November 30, 2019

To: November 30, 2019

Location: Park Húština, Malženice

Capacity: 56

Director

  • Name: Marko Čačala
  • Phone: 00421908121463
  • Email: cacala345@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFO

Zlaté trenky, najvzácnejšia a najoslavovanejšia trofej v slovenskom discgolfe, môžu byť na rok tvoje. Zábavný discgolfový turnaj na konci roka sa bude konať  v sobotu 30.11., tentokrát na ihrisku v Malženiciach. Pravidlá sú tradične netradičné, podrobnosti nájdete nižšie.    Golden pants, the most treasured and celebrated trophy in Slovak disc golf may be yours for a year. Crazy and fun end of the year disc golf tournament will be on Saturday, Novebmer 30 in Malženice. The rules are traditionally nontraditional (see details below).
     

KDE

  

WHERE

Park Húština, Malženice

 

Húština Park, Malženice

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN

 

OPEN 

jedna spoločná divízia pre všetkých hráčov

 

one common division for all players

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

Každému hráčovi sa sčíta skóre z dvôch súťažnych kôl a víťaz získa na rok zlaté trenky. 

 

Each player score is the sum from the 2 rounds and the winner wins the golden pants for a year. 

1.kolo

  Round 1

každý hráč môže počas celého kola používať iba jeden disk

  each player can use only one disc for the whole round.

Špeciálne pravidlá 1. kolo

 

Special Rules Round 1

každý hráč musí počas celého kola používať iba jeden disk (driver, speed 7+)

každý hráč musí jamku dokončiť svojou opačnou – nedominantnou rukou.

Jamka č. 3 - každý hráč v skupine odohrá celú jamku, ale všetci hráči skupiny získajú za
jamku najnižší počet hodov, ktorý niekto zo skupiny zahral na tejto jamke.

Jamka č. 4 – na jamke číslo 4. bude pridané double mandatory. Každý hráč v skupine
odohrá celú jamku, ale všetci hráči skupiny získajú za jamku najvyšší počet hodov, ktorý
niekto zo skupiny zahral na tejto jamke.

Jamka č. 6 – Každý hráč musí obísť existujúce mando z ľavej strany, následne pokračuje
z najhoršieho hodu zo skupiny až pokým jamku nedokončí.

Jamka č. 9 – každý hráč musí jamku začať backhandom.

Jamka č. 11 – Každý hráč hrá jamku systémom striedania rúk, pričom jamku musí dokončiť
svojou nedominantnou rukou.

Jamka č. 13 - Každý hráč v skupine odohrá celú jamku, ale všetci hráči skupiny získajú za
jamku najvyšší počet hodov, ktorý niekto zo skupiny zahral na tejto jamke.

Jamka č. 14 – na jamku číslo 14. bude pridané mandatory.

Jamka č. 8,12,14 – kôš so zviazanými reťazami.

Jamka č. 7 – vyvýšený kôš.

 

 

 2. kolo    Round 2
 každý hráč musí počas celého kola používať iba jeden disk (putter - speed max 2).
každý hráč môže jamku dokončiť svojou dominantnou rukou.

   

Špeciálne pravidlá z 1. kola sa aplikujú aj na 2. kolo.

   
     
     
     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

08:00 - 08:30 registrácia

 

08:00 - 08:30 registration

08:30 - 08:40 hráčske stretnutie

 

08:30 - 08:40 player's meeting

09:00 - 11:30 prvé kolo (12 jamiek)   09:00 - 11:30 first round (12 holes)
11:30 – 12:30 obedná prestávka (obed bude formou gulášu)   11:30 - 12:30 
12:45 - 14:45 druhé kolo (12 jamiek)   12:45 - 14:45 second round (12 holes) 
14:50 - 15:00 vyhodnotenie   14:50 - 15:00 awards ceremony
     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration is on this website, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 Euro, žiadne poplatky, žiadne ceny, len zlaté trenky

 

0 Euro, no fees, no prizes, only the golden pants

     

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

 

 

Jaro Čačala, Adirán Čačala