Zimná výzva (February 08, 2020)

From: February 08, 2020

To: February 08, 2020

Location: Kuchyňa

Capacity: 36

Director

  • Name: Martin "Čirsson "Krička
  • Phone: 0905805204
  • Email: cirsson@gmail.com

Number of rounds: 2

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SAF B

Registration:

  • Open

Register now or Enter your data to view your registration options.

About:

Všeobecné informácie

  

General Info

Prvý slovenský turnaj v roku 2020 sa bude tradične konať v Kuchyni. V Camping Parku Karpaty, kde sa dá hrať celoročne, na všetkých čaká lesné ihrisko s prevažne krátkymi ale už aj pár dlhšími technickými jamkami.

 

The first Slovak disc golf tournament in 2020 will be played traditionally in Kuchyňa. A technical course with mostly short but some long holes is waiting for everybody at the Camping Park Karpaty.

Na účastníkov turnaja čakajú na obed už tradične pochúťky z čerstvej zabíjačky, ktoré si budú môcť hráči na mieste zakúpiť. Po vyhodnotení turnaja bude nasledovať koncert kapely Prešporok (https://www.youtube.com/watch?v=ScR5h5Vc9h8) a ponúkať sa budú všetky možné čerstvé zabíjačkové špeciality.  

 

A home pig slaughtering (shambles) will be in the camping area during the tournament so all participants will be able  to order fresh speciailities for the lunch. After the tournament award ceremony more food will be available with a live concert show of a band Prešporok (https://www.youtube.com/watch?v=ScR5h5Vc9h8). 

 

 

 

Divízie

 

Divisions

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR 15 (MJ15, narodení v roku 2005 a neskôr), WOMEN JUNIOR (FJ18, narodení v roku 2002 a neskôr)

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR 15 (MJ15, born in 2005+), WOMEN JUNIOR (FJ18, born in 2002+)

 

 

 

Ihrisko/ Formát

 

Course / Format

Všetci hráči hrajú 2 kolá po 18 jamiek (každé 2 x 9 jamiek).

 

All players play 2 rounds of 18 holes (each 2 x 9 holes).

 

 

 

Program turnaja

 

Tournament Schedule

Sobota 8.2.2020
 
Saturday February 8, 2020

08:30 registrácia 

 

08:30 on-site registration

09:00 hráčske stretnutie

 

09:00 player’s meeting

09:20 začiatok 1. kola (18 jamiek)

 

09:20 start of 1st round (18 holes)

12:00 krátka prestávka na obed (doneste si vlastný)

 

12:00 short lunch break (bring your own)

12:45 začiatok 2. kola (18 jamiek)

 

12:45 start of the 2nd round (18 holes)

15:20 vyhodnotenie

 

15:20 awards ceremony

Po vyhodnotení ešte prebehnú ďalšie malé discgolfové súťaže priamo v areáli kempu (putting) o ceny z čerstvej zabíjačky. Nasledovať bude koncert kapely Prešporok. 

 

Informal disc golf competitions will be held in the camping area after the award ceremony for prizes from a fresh pig slaugthering. A live concert show of the band Prešporok will follow.  

Časy začiatkov druhého kola a čas obeda sú len orientačné.

 

The start time of the 2nd round, and lunch time are only approximate.

 

 

 

Turnajové poplatky

 

Tournament Fees

Všetky poplatky sa platia až na mieste počas registrácie. 

 

All fees are to be paid at the tournament during the on-site registration. 

6 € –turnajový poplatok MPO, FPO

 

6 € – tournament fee MPO, FPO

3 € –turnajový poplatok MJ18, FJ18

 

3 € – tournament fee MJ18, FJ18

1 € – zľava pre členov SAF

 

1 € – discount for members of Slovak Association of Frisbee

 

 

 

Registrácia

 

Registration

Registrácia na tejto stránke bude otvorená od 5.12.2019 o 17:00. Ak to umožní turnajová kapacita, bude sa možné registrovať aj priamo na turnaji.

 

Registration will open on December 5, 2019 at 17:00 on this website. If the tournament capacity allows a late on-site registration will be available.

 

 

 

Jedlo

 

Food

Na mieste bude možné kúpiť si v bufete obed, v ponuke by mali byť pochúťky z čerstvej zabíjačky. Ak máte záujem, doneste si vlastné jedlo, k dispozícii je mikrovlnka.  

Players can buy lunch directly in the tournament center where specialities from the fresh pig slaughter will be available. If you prefer, you can bring your own food and use microwave on site.

 

 

 

Turnajová komisia

 

Competition Committee

Richard Kollár, Katka Boďová

 

Richard Kollár, Katka Boďová

 

 

 

Riaditeľ turnaja

 

Tournament Director

Martin Krička, cirsson...at...gmail

 

Martin Krička, cirsson...at...gmail