Jarný matfyz (March 08, 2020)

From: March 08, 2020

To: March 08, 2020

Location: Bratislava

Capacity: 50

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SAF B

Registration:

  • Open

Register now or Enter your data to view your registration options.

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Prvý turnaj v roku 2020 na pevnom ihrisku na bratislavskom matfyze sa bude konať v nedeľu 8. marca. Hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom pevnom ihrisku. Ako obvykle, aj tentokrát bude otvorená aj špeciálna kategória pre začiatočníkov a občasných hráčov.  

 

The first tournament at the permanent disc golf course in Bratislava in 2020 will take place on Sunday, March 8. The permanent course will be extended  to accommodate 18 holes. As usual, there will be a special division for beginners and casual players open.                                                                       

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), MJ18 (juniori narodení v roku 2002 a neskôr), FJ18 (juniorky narodené v roku 2002 a neskôr), AM OPEN, AM WOMEN

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), MJ18 (born 2002+), FJ18 (born 2002+), AM OPEN, AM WOMEN

Divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené začínanjúcim, príp. mierne pokročilým hráčom, najmä však študentom FMFI UK. 

 

The divisions AM OPEN and AM WOMEN are open for all beginners and less experienced players, and particularly for students of FMFI UK. 

Hráči v divíziach AM OPEN a AM WOMEN musia spĺňať podmienku:

- ak sú členmi PDGA ich aktuálny rating nesmie presiahnuť hranicu 850 (muži) a 800 (ženy).

 

Players in divisions AM OPEN and AM WOMEN need to fullfil the condition:

- if they are PDGA members, their actual rating must be 850 or less (men) and 800 or less (women). 

Zároveň musia spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

- v roku konania turnaja dosiahnu vek najviac 18 rokov (narodení v roku 2002 a neskôr),

- prvý discgolfový turnaj SAF absolvovali pred najviac 18 mesiacmi (t.j. v septembri 2018),

- v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2017-2019) absolvovali najviac dva discgolfové turnaje SAF ročne,

- v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2017-2019) absolvovali najviac dva PDGA turnaje ročne.

 

At the same time they must fulfill at least one of the following conditions:

- during the calendar year of the tournament their age is at most 18 (born in 2002 or later);

- their first SAF disc golf tournament was at most 18 months ago (September 2018 or later);

- during the last three calendar years (2017-2019) the played at most two SAF disc golf tournaments a year;

- during the last three calendar years (2017-2019) the played at most two PDGA tournaments a year.

Hráčom AM OPEN a AM WOMEN na požiadanie zapožičiame disky na hru (prednosť pri výbere disku budú mať hráči, ktorí sa skôr registrujú na turnaj)

 

Players in divisions AM OPEN/AM WOMEN will have an opportunity to borrow disc for the tournament play (priority in disc selection will be given to the players in the order they registered for the tournament)

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek 

 

2 x 18 holes 

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Ihrisko je podobné ako na turnaji 2019 Jesenný matfyz,  mapa https://ibb.co/WFyQ5Ls

AM Women divízia bude hrať viacero jamiek zo skrátených teepadov.

 

The layout is similar to 2019 Jesenny matfyz, see map https://ibb.co/WFyQ5Ls

AM Women division will play multiple hole from shorter teepads.

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Nedeľa 8. marca 2020

 

Sunday, March 8, 2020

09:00 – 09:15 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:15 on-site registration (Hole #1)

09:20 – 09:30 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:15 – 09:30 player’s meeting (Hole #1)

09:45 – 12:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:45 – 12:00 1st round (18 holes)

12:00 - 13:20 obedná pauza (FREE FOOD, rezervácia je potrebná)

 

12:00 - 13:20 lunch break (FREE FOOD, reservation necessary)

13:20 - 13:30 hráčske stretnutie (jamka č. 9)

 

13:20 - 13:30 players meeting (Hole #9)

13:40 – 15:40 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:40 – 15:40 final round (18 holes)

15:40 – 15:50 vyhodnotenie

 

15:40 – 15:50 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 6.2.2020, 16:00, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from Februarz 6, 2020, 16:00, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

5 € turnajový poplatok MPO, FPO, MJ18, FJ18

 

5 € player fee MPO, FPO, MJ18, FJ18

1 € zľava pre hráčov MPO, FPO, MJ18, FJ18 - členov SAF

 

1 € discount for MPO, FPO, MJ18, FJ18 players who are members of Slovak Association of Frisbee

3 € turnajový poplatok za hráčov AM OPEN/AM WOMEN

 

3 € player fee AM OPEN / AM WOMEN

Plati sa na mieste počas obedu alebo rannej registrácie.  

 

The fees will be collected during the onsite registration or lunch break.

 

 

 

OBED

 

LUNCH

6 € - menu Free Food (polievka + hlavný chod, malý nápoj, dezert)

 

6 € - set menu at Free Food (soup + main dish, small drink, dessert)

Menu 1: Polievka minestrone, vyprážané kuracie prsia, varené zemiaky, šalát, koláč, kofola 0,3l

  Menu #1: Minestrone soup, fried chicken breast, potatoes, salad, dessert, small kofola drink 0,3 l
Menu 2: Polievka minestrone, cestoviny s pečenou zeleninou a grilovaným hermelínom, koláč, kofola 0,3l   Menu #2: Minestrone soup, grilled vegetables pasta with grilled brie cheese, dessert, small kofola drink 0,3l 
     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár