Makov Open (July 04, 2014)

From: July 04, 2014

To: July 06, 2014

Location: Makov

Capacity: 48

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: 00421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 4

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

If you have trouble with tournament registration, email us! Please be aware that if you first create your own account, the account must be approved by the administrator and only then you will be able to register for the tournament. You can always register without creating or using your account.

Všeobecné informácie

General Info

Prídte si znovu zahrať discgolf do Makova na Makov OPEN 2014. Len v Makove môžete pri drevenom kostolíku hlboko v horách, ďaleko od ciest, s výhľadom na 8 pohorí na obzore puttovať na konci 250 metrovej jamky do kopca. Len v Makove si môžete vychutnať tak časť ihriska na krásnych horských lúkach, v lese, ako aj na zjazdovke s chýrnymi hodmi dole kopcom. Turnaj bude tento rok prvý raz zaradený do oficiálneho programu PDGA v kategórii C a zároveň ako obyčajne aj ako turnaj kategórie A Slovenskej discgolfovej ligy. Ako obvykle poskytuje ubytovanie na vysokej úrovni v lyžiarskych apartmánoch SkiApartments Makov. Makov OPEN je jednoducho unikátny discgolfový turnaj so skvelým náročným ihriskom, ktoré uspokojí každého hráča.

Come again to play discgolf at Makov OPEN 2014. Only in Makov you can putt next to a wooden   church deep in the countryside, far away from roads, with 8 mountain ranges in front of your eyes into a basket at the end of 250 meters uphill hole. Only in Makov you can enjoy a part of the course on hill’s meadows, a part in the woods but also a part on the downhill slope with the famous downhill hole at the end. This year for the first time the tournament will be sanctioned as PDGA, category C, and as usual as Slovak Discgolf League, category A. Traditionally, comfortable accommodation will be provided at hosting SkiApartments Makov. Makov OPEN is simply a unique discgolf tourney with fantastic and difficult course which will satisfy every golfer’s needs.

 

 

Divízie

Divisions

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), JUNIOR (MJ1, FJ1) (hráči narodení v roku 1995 a neskôr), MASTER (MPM, FPM) (hráči narodení v roku 1974 a skôr).

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), JUNIOR (MJ1, FJ1) (players born in 1995 and later), MASTER (MPM, FPM) (players born in 1974 and earlier).

 

 

Ihrisko/ Formát

Course / Format

Všetci hráči hrajú 4 kolá po 12 jamiek (Greguše)   a jedno kolo 7 jamiek (Zjazdovka). Okrem toho 10 finálových jamiek (5 Greguše + 5 Zjazdovka) bude hrať najlepších 5 MPO, 4 FPO, prípadne 4 najlepší v ostantých divíziach, ak v nich budú aspoň 4 súťažiaci.

All players play 4 x 12 holes (Greguše course) and 1 x 7 holes (Downhill course). Additionally 10 final holes (5 on Greguše and 5 on Downhill) will be played by the best 5 players in MPO, the best 4 in FPO, and if at least 4 players register in an additional category, the best 4 from that category.

Ihrisko Greguše: 12 jamiek na horských lúkach, zväčša mierne prevýšenie a dĺžka cca. 100 metrov, jedna veľmi dlhá jamka cca. 250 metrov.

Course Greguše: 12 holes on mountain meadows with moderate elevation changes and average length 100m, one very long hole approx. 250m.

Ihrisko Zjazdovka: 5 jamiek dole svahom (jedna veľmi dlhá, cca. 190 metrov), 2 jamky v lese.

Couse Zjazdovka: 5 holes downhill (one extra long approx. 190 meters), 2 holes in the woods.

 

 

Program turnaja

Tournament Schedule

Piatok 4.7.2014
Friday July 4, 2014

17:00 ihrisko je pripravené na tréningovú hru

17:00 the course is ready for a practice

20:30 hráčske stretnutie

20:30 player’s meeting

 

 

Sobota 5.7.2014
Saturday July 5, 2014

08:00 registrácia oneskorencov

08:00 late registration

08:30 krátke hráčske stretnutie (Hotel)

08:30 short player’s meeting (Hotel)

08:45 spoločný odchod z hotela pešo do kopca cca. 25 minút k jamke č. 8 horného ihriska Greguše a rozdelenie po jamkách.

08:45 transfer to Hole #8 at Greguše course (approx. 25 min. moderate uphill walk), distribution of players to starting holes.

09:30 začiatok spoločného 1. a 2. kola (Greguše, 2 x 12 jamiek)

09:30 start of the joint 1st and 2nd round (Greguše, 2 x 12 holes)

12:45 obed (priamo na ihrisku, bezlepkový guláš)

12:45 lunch (at Greguše, gluten free goulash)

14:00 začiatok 3. kola (Greguše, 12 jamiek) s pokračovaním (Zjazdovka, 7 jamiek, odchod z Gregušov v intervaloch)

14:00 start of the 3rd round (Greguše, 12 holes) with the continuation (Downhill, 7 holes), interval start from Greguše

17:30 súťaž v hode do diaľky

17:30 distance throw competition

18:30 večera

18:30 dinner

20:30 súťaž v puttingu

20:30 putting contest

 

 

Nedeľa 6.7.2014
Sunday July 6, 2014

08:15 hráčske stretnutie (Hotel)

08:15 short player’s meeting (Hotel)

08:30 spoločný odchod z hotela pešo na Greguše

08:30 transfer to Greguše (walk 25 min.)

09:10 začiatok 4. kola (Greguše, 12 jamiek)

09:10 start of 4th round (Greguše, 12 holes)

11:30 suchý obed (Greguše, rezeň s chlebom a uhorkou)

11:30 box lunch (Greguše, schnitzel and bread, pickles)

12:10 finálové kolo (9 jamiek, Greguše 5 holes, Zjazdovka 4 holes)

12:10 final round (9 holes, Greguše 5 holes, Downhill 4 holes)

14:30 vyhodnotenie príp. obed v hoteli

14:30 awards ceremony, optional lunch

 

 

Časy začiatkov 2., 3. a finálového kola a čas obeda sú len orientačné.

The start time of the 2nd, 3rd and final rounds, and lunch time are only approximate.

 

 

Turnajové poplatky

Tournament Fees

Všetky poplatky sa platia až na mieste na recepcii hotela, okrem jednodňových poplatkov, ktoré sa platia organizátorom turnaja.

All fees are to be paid at the hotel registration desk, except one day fees that are to be paid directly to the tournament organizers during the on-site registration.

 

 

40 € –turnajový poplatok vrátane stravy (2 x obed, večera) a nocľahu zo soboty na nedeľu.

40 € – tournament fee including food (2 x lunch, 1 x dinner) and Saturday night at the hotel.

19 € – poplatok za účasť na turnaji len v jeden deň (bez ubytovania).

19 € – one day tournament fee (no accommodation).

2 € – zľava pre členov SAF a PDGA.

2 € – discount for SAF and PDGA members.

 

 

Štruktúra poplatkov

Fee Structure

Celý turnaj
Full Registration

14 € – ubytovanie zo soboty na nedeľu

14 € - Saturday night at the hotel

11 € – 2 x obed na ihrisku + večera (extra požiadavka na jedlo za príplatok)

11 € - 2 x lunch at the course + Saturday dinner (special order of food is subject to extra fee)

15 € – turnajový poplatok

15 € - tournament fee

Spolu 40 € (2 € zľava pre členov SAF a PDGA)

Together 40 € (2 € discount for SAF and PDGA)

 

 

Jednodňový poplatok
One Day Registration

4 € – obed na ihrisku

4 € - lunch at the course

15 € – turnajový poplatok

15 € - tournament fee

Spolu 19 € (2 € zľava pre členov SAF a PDGA)

Together 19 € (2€ discount for SAF and PDGA)

 

 

Doplnkové služby
Additional Optional Services

4 € - raňajky sobota

4 € - breakfast Saturday

4 € - raňajky nedeľa

4 € - breakfast Sunday

14 € - ubytovanie z piatku na sobotu

14 € - hotel accommodation Fri/Sat night

 

 

Registrácia

Registration

Registrácia na tejto stránke bude otvorená od 16.5.2014 o 14:00 do 3.7.2014. Ak to umožní turnajová kapacita, bude sa možné registrovať aj priamo na turnaji.

Registration will open on May 16th 2014 at 14:00 on this website and will close on July 3rd 2014. If the tournament capacity allows a late on-site registration will be available.

Pri registrácii majú prednosť hráči, ktorí sa registrujú na celý turnaj, hráči registrovaní iba na jeden deň budú môcť štartovať iba ak to kapacita turnaja umožní.

The players registered for the full tournament will be preferred and only if the capacity of the tournament will allow it one day registrations will be possible.

 

 

Ubytovanie

Accommodation

Ubytovanie v luxusných SkiApartments Makov (v dvojposteľových a trojposteľových apartmánoch)je súčasťou hráčskeho poplatku. Hotel poskytuje aj wellness služby a priamy prístup na ihrisko.

Accommodation for all players is included in the player’s fee at luxurious SkiApartments Makov (double and triple apartments) with wellness services and direct access to the course.

Ak chcete zdieľať izbu s inou konkrétnou osobou napíšte to do poznámky v online registrčnom formulári. Pamätajte, že nevieme garantovať presnú veľkosť izby (dvojka/trojka).

If you want to share a room with a particular player indicate it in the note during online registration. Keep in mind that we cannot guarantee the exact size of the room (double/triple).

Všetci hráči si musia do hotela priniesť prezúvky a nosiť ich celý čas vo vnútri!

Bring slippers, all players need to wear slippers or other indoor shoes at all time in the hotel!

Ak chcete štartovať na turnaji bez ubytovania, registrujte sa a ihneď nás kontaktujte emailom.

If you want to play at the tournament and do not need accommodation register online and contact us immediately by email.

 

 

Jedlo

Food

Obed v sobotu a v nedeľu a večera v sobotu sú súčasťou turnajového poplatku. Raňajky v obidva dni si možno priobjednať na mieste v hoteli. Hotel má plne funkčnú reštauráciu a bar, kde si možno jedlo a nápoje objednať z jedálneho lístku.

The lunch on Saturday and Sunday is included in the player’s fee. Breakfast can be ordered at the hotel. There is a restaurant and a bar at the hotel where you can order food and drinks a la carte.

 

 

Turnajová komisia

Competition Committee

Katka Boďová, Stefan Dobrev, Martin Krička

Katka Boďová, Stefan Dobrev, Martin Krička

 

 

Riaditeľ turnaja

Tournament Director

Richard Kollár, rk.frisbee...at...gmail,

+421 904 146 664

Richard Kollár, rk.frisbee...at...gmail,

+421 904 146 664

 

Video from 2013

Video from 2012

Video from 2011