Smolenice Open (June 03, 2017)

From: June 03, 2017

To: June 04, 2017

Location: Smolenice

Capacity: 72

Reserved for Slovak players: 24

Director

  • Name: Stefan Dobrev
  • Phone: 0948504628
  • Email: stefan.dobrev@savba.sk

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: PDGA C, SKDGL A

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

 

LOCATION

V parku Smolenického zámku a priľahlých lúkach a lesoch. Jedná sa o krásne a náročné discgolfové ihrisko, ktoré preverí všetky stránky vašej hry.  Nachádzajú sa tu dlhé otvorené fairwaye ako aj tesné jamky v lese, členitý terén aj trestajúce húštiny mimo fairwaya.

 

The tournament is set in the Smolenice Castle Park and nearby meadows and forest. This is a beautiful but challenging course that will test all aspects of your play. There are long open fairways as well as narrow technical holes in the forest, elevation changes as well as punishing bushes.

     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MPM)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), MASTER (MPM)

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

 

Majstrovstvá SR v kategóriach OPEN a WOMEN

  Slovak Discgolf Championships in divisions OPEN a WOMEN

PDGA C, Slovenská discgolfová liga A

  PDGA C,  Slovak Disc Golf League A
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek + 6 jamiek finále. Finále hrajú 4 flighty MPO, 1 flight FPO, 1 flight MPM

 

3 x 18 holes + 6 holes final for top 4 flights MPO, and top flights of FPO and MPM.

Rozhadzovanie pred finále: V prípade rovnosti skóre na poslednom postupovom mieste, do finále postupujú všetci títo hráči, ale aplikuje sa (len medzi nimi) pravidlo rýchlej smrti, až kým sa počet hráčov nezniži na 12 (pre MPO) alebo 4 (pre ostatné kategórie).  

Tie-break rules for finals: If there are ties for in the last advancing place, all these players advance to finals, but sudden death rule applies (only to them) until the number of players is reduced to 12 (for MPO) or 4 (all other divisions).

Rozhadzovanie po finále. V prípade rovnosti skóre na prvých troch miestach sa rozhodne na jamke Y ( z betónovej platformy neďaleko koša 18 ku košu 17), následne na jamke č. 18 a CTP na jamke Y).

 

Tie-break rules after the final round. In the case of a tie for the first three places in any division, the tie-breaker will be Hole Y (from concrete platform near basket 18 to basket 17), then Hole #18 and finally CTP on Hole Y.

     

IHRISKO

 

COURSE

18 jamiek v parkovom prostredí (dĺžka 2264 m) mierne prevýšenie, zmiešaný les a lúky. 9 jamiek par 3, 7 jamiek par 4, 2 jamky par 5, spolu par 65.

 

18 holes in the park  (total length 2264 m), moderate elevation changes, mixed forest and meadows. Total 9 holes par 3, 7 holes par 4, 2 holes par 5, total par per round 65.

Finále: 6 jamiek (jamky 4, X: tee  5 ku košu za jazierkom, 15,16,17,18), par 22

 

Final: 6 holes (holes 4, X: tee of 5 to a basket behind the pond, 15,16,17,18), par 22

Mapa ihriska

 

Course Map

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 2.júna 2017
 
Friday June 2, 2017

16:00 Turnajové ihrisko pripravené na tréning (odhodiská označené, miesto koša označené, niektoré koše môžu byť ešte neumiestnené)

 

16:00 Tournament course ready for practice (teepads set up, location of targets marked, some targets maybe not placed)

19:30 Večera, Dvor u Sedliaka

 

19:30 Dinner,  Dvor u Sedliaka

     
 
Sobota 3.júna 2017
 
Saturday June 3, 2017

07:45 - 08:15 registrácia hráčov, Koliba pod Zámkom

 

07:45 - 08:15 registration, Koliba pod Zámkom

08:15 - 08:35 Hráčske stretnutie, Koliba pod Zámkom

 

08:15 - 08:35 Player’s meeting, Koliba pod Zámkom

09:00 Prvé kolo

 

09:00 1st round

12:30 Obed, Koliba pod Zámkom (okamžite po skončení kola)

 

12:30 Lunch, Koliba pod Zámkom (proceed immediately after finishing your round)

14:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Koliba pod Zámkom

 

14:15 Score cards pick up, Koliba pod Zámkom

14:45 Druhé kolo

 

14:45 2nd round

18:30 CTP z veže

 

18:30 CTP from castle tower

19:30 Večera, Dvor u Sedliaka

 

19:30 Dinner, Dvor u Sedliaka

     
Nedeľa 4.júna 2017
 
Sunday June 4, 2017

08:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Koliba pod Zámkom

 

08:15 Score cards pick up, Koliba pod Zámkom

08:45 Tretie kolo

 

08:45 3th round

12:15 Obed, Koliba pod Zámkom (okamžite po skončení kola)

 

12:15 Lunch, Koliba pod Zámkom (proceed immediately after finishing your round)

13:45 Finálové kolo

 

13:45 Final round

15:45 Vyhodnotenie

 

15:45 Awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke bude otvorená 28.4.2017 o 13:00 a bude trvať na tejto stránke do 1.6.2015, 18:00, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie.

 

Registration on this website will be open on April 28 at 1pm and will close on June 1, 2017, 6pm. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

25 € včasný registračný poplatok (prijatý do 29.mája 2017)

 

25 € advanced registration fee (paid by May 29, 2017)

3 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee alebo aktívnych členov PDGA

 

3 € discount for members of Slovak Association of Frisbee or active PDGA members

28 € neskorý registračný poplatok (zaplatený po 29.máji 2015), bez nároku na zľavu

 

28 € late registration fee (paid on or after May 29, 2015), no discounts.

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration..

     

JEDLO

 

FOOD

Večera piatok a sobota: Dvor u Sedliaka (bohatý výber slovenskej kuchyne, veľké porcie, ťažšie jedlá), každý si platí svoje jedlo sám.

 

Dinner Friday and Saturday: Dvor u Sedliaka (great selection of Slovak cuisine, big portions, heavy food)

Raňajky:  V Penzióne pod Zámkom si možno objednať raňajky za 3.50 € (hemendex, párky, praženica). Ak máte záujem o raňajky, uveďte to v poznámke .

 

Breakfast: on your own at your place of accommodation. It is also possible to get breakfast at Penzion pod Zámkom for 3.50€. If you are interested, write it into the registration note.

Obed: Koliba pod Zámkom, výber podľa registračných volieb. Jeden nápoj (0.5l kofola alebo pivo) je v rámci turnajového poplatku, každé dodatočné alebo iné nápoje su extra. Za obed treba zaplatiť spolu s registračným poplatkom.

 

Lunch: Koliba pod Zámkom. Selection according to registration options. One drink (0.5l of kofola or beer) is included in the tournament fee, any other or additional drinks are extra. You pay for your lunch together with the registration fee.

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

Hráči si musia zabezpečiť ubytovanie sami. V Smoleniciach a okolí je viacero penziónov a hotelov, dobrú skúsenosť máme aj s Penziónom pod Zámkom v Boleráz. Trnava ponúka možnosti ubytovania pre náročnejších.

Smolenický Zámok je plný z piatka na sobotu, ale je tam veľa voľného miesta zo soboty na nedeľu. Koliba Pod Zámkom je plne obsadená organizátormi.

 

The players themselves have to arrange their accommodations. There are several pensions in Smolenice and nearby, we have also good experience with Penzión pod Zámkom in Boleráz. Trnava offers choices for those looking for more luxury.

Smolenice Castle is full for the Friday night, but has plenty of space for Saturday night. Koliba pod Zámkom is unavailable (taken over by the organizers).

Let us know if you need help arranging accommodation.

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK4275000000004005392160

 

IBAN:  SK4275000000004005392160

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Meno: Stefan Dobrev

 

Account holder: Stefan Dobrev

Názov banky: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR

 

Name of the bank: Československá obchodní banka, as, pobočka zahraničnej banky v SR

Adresa banky: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko

 

Bank address: pobočka Púchov, Športovcov 892,
020 01 Púchov, Slovensko

Poznámka: do poznámky uveďte SMOL17 a vaše meno

 

Note: write SMOL17 and your name in the note to the recipient

 

 

 

LOKÁLNA DOPRAVA

 

LOCAL TRANSPORTATION

Ak potrebujete dopravu z Bratislavy do Smoleníc (cca. hodina cesty, 54 km) v piatok poobede alebo sobotu, uveďte to do poznámky, pokúsime sa vám nájsť odvoz na miesto turnaja a taktiež odvoz späť do Bratislavy po skončení turnaja.

 

If you need a transportation from Bratislava to Smolenice (approx. one hour travel, 54 km) on Friday afternoon or Saturday morning write it into the note. We will try to find you a ride to the tournament and also back from the tournament on Sunday afternoon.

Z Bratislavy do Smoleníc idú počas piatku a soboty rána autobusy. Spojenie si môžete vyhľadať na stránke: http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/. Smolenický zámok je cca. 7 minút peši od zastávky autobusu v Smoleniciach. Po príchode do Smoleníc po vás v prípade potreby môžeme poslať auto, aby sme vám uľahčili cestu.   On Friday afternoon and on Saturday morning there are buses from Bratislava to Smolenice. A connection can be found using http://cp.atlas.sk/vlak/spojenie/ (select English in the lower right corner). Smolenice castle (and the course) is approx. 7 minutes walking distance from the bus stop (uphill). If you let us know we can wait for you at the bus stop to pick you up and provide a ride. In any case, let us know how you travel and we will try to help you as much as we can. 

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Stefan Dobrev

 

Tournament director: Stefan Dobrev

Súťažná komisia: Michal Kúdela, Martin Krička

 

Sport Commission: Michal Kúdela, Martin Krička