Trnava Open (June 24, 2017)

From: June 24, 2017

To: June 24, 2017

Location: Trnava

Capacity: 48

Director

  • Name: Roman Miezga
  • Phone: +421335334614
  • Email: r.miezga@discline.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

KDE

WHERE

V Trnave, parkovanie pri OC Kaufland, ulica Vl. Celementisa mapa: OC Kaufland – stretnutie hráčov pri TP č. 1

Trnava, parking close to the Shopping Center Kaufland: OC Kaufland - meeting point at TP no. 1

   

KATEGÓRIA TURNAJA

TOURNAMENT SANCTIONING

Turnaj je súčasťou Slovenskej discgolfovej ligy kategória  C.

The tournament is sanctioned as Slovak Discgolf League C tier.  

Turnaj je určený pre všetky hráčske úrovne - profesionálnych aj amatérskych hráčov.  The tournament is suitable for players of all levels of both professional and amateur classes. 
   

DIVÍZIE

DIVISIONS

OPEN, WOMEN

OPEN, WOMEN

   

 

 

IHRISKO / FORMÁT

COURSE / FORMAT

3 x 12 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 5 OPEN, najlepšie 4 WOMEN)

3 x 12 holes + 6 holes final (best 5 OPEN, best 4 WOMEN)

Väčšina jamiek je v parkovom prostredí medzi stromami, časť na lúke, rovný terén.

Most of the holes are in an open park space with trees, part on a meadow, flat terrain.

Link na mapu ihriska Course Map Link
   

PROGRAM TURNAJA

TOURNAMENT SCHEDULE

08:45 – 09:00 registrácia hráčov pri jamke č. 1

08:45 – 09:00 on-site registration @ Teepad #1

09:00 – 09:15 stretnutie hráčov

09:00 – 09:15 players' meeting

09:30 – 12:15 prvé a druhé kolo (2 x 12 jamiek)

09:30 – 12:15 1st and 2nd round (2 x 12 holes)

12:15 – 13:15 obedná prestávka

12:15 – 13:15 lunch break

13:15 – 13:30 stretnutie hráčov pri jamke č.1

13:15 – 13:30 players' meeting @ Teepad #1

13:30 – 15:00 tretie kolo (12 jamiek)

13:30 – 15:00 3rd round (12 holes)

15:00 – 15:15 hráčske stretnutie

15:00 – 15:15 players' meeting

15:30 – 16:30 finále (6 jamiek)

15:30 – 16:30 final round (6 holes)

16:45 – 17:00 vyhodnotenie

16:45 – 17:00 awards ceremony

 

 

REGISTRÁCIA

REGISTRATION

Na tejto stránke do 18.5.2017, prípadne priamo na turnaji počas registrácie

On this website until May 18, 2017, or directly during the on-site tournament registration.

V prípade ak sa do 23.6.2017 prihlási menej ako 15 účastníkov, organizátor si vyhradzuje právo turnaj zrušiť, informácia bude zverejnená na tejto stránke.

If less than 15 participants register online by June 23, 2017, the organizer reserves the right to cancel the tournament, please,­ information will be posted on this site.

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

REGISTRATION FEE

6 Euro na hráča

6 Euro per player

1 Euro zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

1 Euro discount for members of Slovak Association of Frisbee

Poplatok sa platí pri registrácii priamo na turnaji.

The registration fee is due during the tournament on-site registration.

 

 

JEDLO

FOOD

Na vlastné náklady. Kebab v Kauflande, fast foody v Tescu (iba 7 minút chôdze od ihriska).

At your own costs. Kebab shop in Kaufland, a few fast food restaurants in Tesco (7 minutes walk from the course)

   

TURNAJOVÁ KOMISIA

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Roman Miezga

Tournament director: Roman Miezga

Súťažná komisia: Jakub Matejka, Michal Kúdela

Sport Commission: Jakub Matejka, Michal Kúdela