Krpáčovo Open (October 07, 2017)

From: October 07, 2017

To: October 08, 2017

Location: Krpáčovo, Hotel Polianka

Capacity: 72

Director

  • Name: Karol Hrubják
  • Phone: +421904093588
  • Email: hrubjak.karol@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SKDGL B

Registration:

  • Closed

About:

 

KDE

 

LOCATION

Turnaj sa hrá v prekrásnej prírode Krpáčova v Nízkych Tatrách. 18 jamkové ihrisko je rozšírením pevného ihriska v okolí miestneho jazera, v areáli Hotela Polianka.

 

The tournament is set in the beautiful Krpáčovo nature in Low Tatras. 18 hole course is extension of the permanent course situated around local lake, in Hotel Polianka's surroundings.

     

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), JUNIOR (MPJ)

MASTER (MPM) len v prípade dostatočného záujmu (6 a viac hráčov)

 

OPEN (MPO), OPEN WOMEN (FPO), JUNIOR (MPJ)

MASTER (MPM) only in case of enough players (6 or more)

     

KATEGÓRIA TURNAJA

 

SANCTIONING

Slovenská discgolfová liga B

  Slovak Disc Golf League B
     

TOURNAMENT RULES

 

TOURNAMENT RULES

3 x 18 jamiek + 6 jamiek finále. Finále hrajú piati najlepší muži a štyri najlepšie ženy.

 

3 x 18 holes + 6 holes. Final for top 5 MPO and top 4 of FPO.

Rozhadzovanie pred finále: V prípade rovnosti skóre na poslednom postupovom mieste, do finále postupujú všetci títo hráči, ale aplikuje sa (len medzi nimi) pravidlo rýchlej smrti, až kým sa počet hráčov nezniži na 5 (pre MPO) alebo 4 (pre FPO).  

Tie-break rules for finals: If there are ties for in the last advancing place, all these players advance to finals, but sudden death rule applies (only to them) until the number of players is reduced to 5 (for MPO) or 4 (for FPO).

Rozhadzovanie po finále. V prípade rovnosti skóre na prvých troch miestach sa rozhodne na jamke 1, následne CTP na jamke č. 3, bez OB.

 

Tie-break rules after the final round. In the case of a tie for the first three places in any division, the tie-breaker will be hole 1 , then CTP on hole #3, without OB.

Ace Pool - 50€ v prípade účasti aspoň 35 hráčov

 

Ace Pool - 50€ if at least 35 players participate in tournament

     

IHRISKO

 

COURSE

Ihrisko sa skladá z dvoch častí. 13 jamiek je situovaných na pevnom ihrisku okolo jazera, zvyšných 5 na lúkach nad jazerom. Na väčšine jamiek hrá rolu členitý terén, či už treba hádzať do kopca alebo z kopca. Časť ihriska na lúkach ponúka dlhšie, otvorené jamky, zatiaľ čo časť okolo jazera skôr kratšie, technické, pričom niektoré z nich sú aj v lese. Celková dĺžka je 1697 m. 12 jamiek par 3, 5 jamiek par 4, 1 jamka par 5, spolu par 61.

 

 The course consists of two parts. 13 holes are situated at permanent course around the lake, other 5 are at meadows near the lake. Most holes are shaped by wavy terrain, while man has to throw both uphill and downhill. The part on the meadows offers longer, open holes, while part around the lake consists of short, technical holes, some of them in the forest. 18 holes in the natural enviroment (total length 1697 m), hilly terrain. Total 12 holes par 3, 5 holes par 4, 1 hole par 5, total par 61.

Finále: 6 jamiek (1,2,4,3,17,18), par 19

 

Final: 6 holes (1,2,4,3,17,18), par 19

Mapa ihriska

 

Course Map

 

 

 

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Piatok 6.októbra 2017
 
Friday October 6, 2017

14:00 Turnajové ihrisko pripravené na tréning (odhodiská označené, miesto koša označené, niektoré koše môžu byť ešte neumiestnené)

 

14:00 Tournament course ready for practice (teepads set up, location of targets marked, some targets maybe not placed)

19:30 - 22:30 Skorá registrácia (prosíme všetkých hráčov, ktorí prídu už v piatok aby sa zaregistrovali)

  19:30 - 22:30 Early registration (we ask all the players who come on friday to register)
     
Sobota 7.októbra 2017
 
Saturday October 7, 2017

07:45 - 08:15 Registrácia hráčov, Hotel Polianka

 

07:45 - 08:15 Registration, Hotel Polianka

08:15 - 08:35 Hráčske stretnutie, Hotel Polianka

 

08:15 - 08:35 Player’s meeting, Hotel Polianka

09:00 Prvé kolo

 

09:00 1st round

12:30 Obed, Hotel Polianka (okamžite po skončení kola)

 

12:30 Lunch, Hotel Polianka (proceed immediately after finishing your round)

14:15 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Hotel Polianka

 

14:15 Score cards pick up, Hotel Polianka

14:45 Druhé kolo

 

14:45 2nd round

18:30 Puttovacia súťaž

 

18:30 Putting contest

19:30 Večera, Hotel Polianka

 

19:30 Dinner, Hotel Polianka

     
Nedeľa 8.októbra 2017
 
Sunday October 8, 2017

07:45 Vyzdvihnutie hráčskych kariet, Hotel Polianka

 

07:45 Score cards pick up, Hotel Polianka

08:30 Tretie kolo

 

08:30 3th round

12:00 Obed, Hotel Polianka (okamžite po skončení kola)

 

12:00 Lunch, Hotel Polianka (proceed immediately after finishing your round)

13:45 Finálové kolo

 

13:45 Final round

15:15 Vyhodnotenie

 

15:15 Awards ceremony

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke bude otvorená do 5.10.2017, 20:00, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie v sobotu ráno.

 

Registration on this website will be open until October 5, 2017 8pm. If the tournament capacity allows, it will be possible to register also directly at the tournament registration booth on saturday morning.

     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

17 € včasný registračný poplatok (prijatý do 29.septembra 2017)

8 € včasný registračný poplatok pre juniorov, ktorí sú členmi SAF

 

17 € advanced registration fee (paid and received by September 29, 2017)

8 € advanced registration fee for the junior division, only for SAF members

2 € zľava pre členov Slovenskej asociácie Frisbee

 

2 € discount for members of Slovak Association of Frisbee

2 € dodatočná zľava pre prvých 20 registrovaných hráčov

 

2 € additional discount for first 20 registered players

20 € neskorý registračný poplatok (zaplatený po 29. septembri 2017), bez nároku na zľavu

 

20 € late registration fee (paid after September 29, 2017), no discounts

Poplatok sa platí bankovým prevodom. V prípade neskorej registrácie je možné zaplatiť neskorý registračný poplatok aj na mieste turnaja v hotovosti pri registrácii.

 

The fees should be paid by a bank transfer. In the case of late registration it is also possible to pay the late registration fee in cash at the tournament site during the registration

     

JEDLO

 

FOOD

Večera piatok a sobota: Hotel Polianka (bohatý výber slovenskej kuchyne), každý si platí svoje jedlo sám.

 

Dinner Friday and Saturday: Hotel Polianka (great selection of Slovak cuisine)

Raňajky:  V Hoteli Polianka si možno objednať raňajky za 6,00 € (švédske stoly). Raňajky sú možné aj pre hráčov ubytovaných mimo hotela.

 

Breakfast: It is possible to get breakfast at Hotel Polianka for 6,00€ (buffet). Also available for players not accommodated in the Hotel.

Obed: Hotel polianka, výber na mieste. Cena obeda je 4,50€. Záujem treba nahlásiť najneskôr vrámci registrácie v sobotu ráno.

 

Lunch: Hotel Polianka, selection on the place. Price is 4,50€. If you are interested, tell us at latest on saturday morning while registration.

     

UBYTOVANIE

 

ACCOMMODATION

 

Je možné sa ubytovať priamo v hoteli Polianka, cena na noc je 21,60 € na 2 noci 40,80 € v dvojlôžkových izbách. Ubytovanie v hoteli Polianka sa platí spolu so štartovným a my pre vás zarezervujeme izbu. V poznámke pri registrácii prosím uveďte meno človeka, s ktorým chcete zdieľať izbu. V prípade ak nikoho nenapíšete vám pridelíme spolubývajúceho my. POZOR! Zabezpečenie ubytovania vieme zaručiť iba v prípade, že Vašu platbu prijmeme najneskôr 22. septembra. 

V prípade záumu o iný typ ubytovania si ho zabezpečujú hráči sami. (Jednou z možností ubytovania sa neďaleko od turnajového centra je koliba pri jazere)

 
 

You can accomodate in Hotel Polianka, price is 21,60€ for one night, 40,80€ for two nights in double rooms. If you want to accomodate in Hotel Polianka, pay for it with registration fee and we will reserve a room for you. Please, when registrating add a note with who you want to share your room with. If you don't do so, we will choose a roommate for you. BUT! We only can guarantee you an accomodation, if we will receive your payment by September 22.

If you want different accomodation, you have to reserve it on your own. (There's a possible accomodation near the course in koliba pri jazere)

     

PLATOBNÉ ÚDAJE

 

BANK TRANSFER INFO

IBAN:  SK62 0200 0000 0037 3474 0458

 

IBAN:  SK62 0200 0000 0037 3474 0458

Meno: Karol Hrubják

 

Account holder: Karol Hrubják

Poznámka: do poznámky uveďte DGKRPACOVO a vaše meno.

 

Note: write DGKRPACOVO and your name in the note to the recipient.

 

 

 

LOKÁLNA DOPRAVA

 

LOCAL TRANSPORTATION

Ak potrebujete dopravu z Bratislavy do Krpáčova, v piatok poobede, uveďte to do poznámky, pokúsime sa vám nájsť odvoz na miesto turnaja a taktiež odvoz späť do Bratislavy po skončení turnaja.

 

If you need a transportation from Bratislava to Krpáčovo on Friday afternoon write it into the note. We will try to find you a ride to the tournament and also back from the tournament on Sunday afternoon.

Spojenie si môžete vyhľadať na stránke: http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/. V prípade, že nestihnete autobus do Krpáčova dajte nám vedieť a môžeme po vás poslať auto do Lopeja. Ak máte akékoľvek iné otázky ohľadom dopravy, neváhajte nás kontaktovať.

 

A connection can be found using http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/ (select English in the lower right corner). In case you miss the bus to Krpáčovo, let us know and we can wait for you in Lopej to pick you up and provide a ride. In any case, let us know how you travel and we will try to help you as much as we can. 

 

 

 

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Karol Hrubják (+421 904 093 588)

 

Tournament director: Karol Hrubják (+421 904 093 588)

Súťažná komisia: Štefan Pócoš (+421 918 068 712), Iveta Bečková

 

Sport Commission: Štefan Pócoš (+421 918 068 712), Iveta Bečková