Jesenný matfyz (November 12, 2017)

From: November 12, 2017

To: November 12, 2017

Location: Bratislava

Capacity: 45

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Druhý tohtoročný turnaj na pevnom ihrisku na bratislavskom matfyze sa bude konať !v nedeľu 12. novembra. Hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom pevnom ihrisku o dva koše.

 

The second tournament this year at the permanent disc golf course in Bratislava will take place on Sunday, November 12. The permanent course will be extended by two extra baskets to accommodate 18 holes (two on each basket).                                                                       

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN, WOMEN, AM OPEN, AM WOMEN

 

OPEN, WOMEN, AM OPEN, AM WOMEN

Divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené začínanjúcim, príp. mierne pokročilým hráčom, najmä však študentom FMFI UK. 

 

The divisions AM OPEN and AM WOMEN are open for all beginners and less experienced players, and particularly for students of FMFI UK. 

Hráčom AM OPEN a AM WOMEN na požiadanie zapožičiame disky na hru (prednosť pri výbere disku budú mať hráči, ktorí sa skôr registrujú na turnaj)

 

Players in divisions AM OPEN/AM WOMEN will have an opportunity to borrow disc for the tournament play (priority in disc selection will be given to the players in the order they registered for the tournament)

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek 

 

2 x 18 holes 

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Pevné ihrisko bude rozšírené na 9 košov, aby sa na každý kôš hrali dve jamky a hra bola plynulejšia a zároveň to umožňuje zväčšíť kapacitu na 36 hráčov. 

 

The permanent course will be extended to 9 baskets to have 2 holes on each basket to improve the flow of play. At the same time this enables to increse the capacity to 36 players. 

     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Nedeľa 12. novembra, 2017

 

Sunday, November 12, 2017

09:00 – 09:15 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:15 on-site registration (Hole #1)

09:20 – 09:30 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:15 – 09:30 player’s meeting (Hole #1)

09:45 – 12:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:45 – 12:00 1st round (18 holes)

12:00 - 13:20 obedná pauza (FREE FOOD, rezervácia je potrebná)

 

12:00 - 13:20 lunch break (FREE FOOD, reservation necessary)

13:20 - 13:30 hráčske stretnutie (jamka č. 9)

 

13:20 - 13:30 players meeting (Hole #9)

13:40 – 15:40 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:40 – 15:40 final round (18 holes)

15:40 – 15:50 vyhodnotenie

 

15:40 – 15:50 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 5.10.2017, 13:00, do 11.11.2017, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from October 5, 2017, 13:00, until November 11, 2017, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

3 € turnajový poplatok OPEN/WOMEN

 

3 € player fee OPEN/WOMEN

1 € zľava pre hráčov OPEN/WOMEN - členov SAF

 

1 € discount for OPEN/WOMEN  players who are members of Slovak Association of Frisbee

1 € turnajový poplatok za hráčov AM OPEN/AM WOMEN

 

1 € player fee AM OPEN / AM WOMEN

 

 

 

OBED

 

LUNCH

5 € - menu Free Food (polievka + kuracie mäso s ryžou)

 

5 € - set menu at Free Food (soup + chicken with rice)

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár