Skutočný turnaj o zlaté trenky (February 03, 2018)

From: February 03, 2018

To: February 03, 2018

Location: Bratislava, FMFI UK

Capacity: 36

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: 00421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned:

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFO

Upozornenie, termín turnaja sa presúva z prevádzkových dôvodov o týždeň neskôr na sobotu 3.2.2018. V prípade, že niektorým registrovaným hráčom termín nevyhovuje, pošlite email turnajovému riaditeľovi. V sobotu 3.2. sa bude vo večerných hodinách konať aj Ples Slovenskej asociácie Frisbee, na ktorý všetkých srdečne pozývame. 

  Attention! The tournament date will be moved one week later to Saturday Feb 3, 2018 due to organizational reasons. In case that some already registered players are not able to make it, please send an email to the tournament director. Saturday, Feb 3, is also the date of the annual Ball of Slovak Association of Frisbee, we are cordially invite you to join us!  

O najvzácnejšiu a najoslavovanejšiu trofej v slovenskom discgolfe sa bojovalo už v decembri v Jaslovských Bohuniciach. Avšak skutočný turnaj o zlaté trenky sa bude počas tejto zimnej sezóny  konať až v januári, tentokrát v doubles formáte. Netradičný zábavný discgolfový turnaj sa bude konať  v sobotu 27.1. na ihrisku na matfyze. Pravidlá budú tradične extrémne netradičné a zverejnia sa až pár dní pred súťažou (keď sa vymyslia). Najväčšíme prekvapením tentokrát bude to, že hlavná cena - zlaté trenky - nebude udelená, keďže túto sezónu sú majetkom ich decembrového víťaza. Dúfame, že ich pride ukázať aj na turnaj!

  The most precious and celebrated trophy in Slovak disc golf, THE GOLDEN PANTS, were awarded in December in Jaslovské Bohunice. However, the real golden pants tournament will happen this winter season only in January, this time in the doubles format. The nontraditional funny disc golf tournament will be held on January 27 at the Comenius University course. The rules of play will be traditionally extremely non-traditional and will be published only afew days before the tournament (once we will figure them out). The biggest surprise this time is that the big prize - golden pants won't be awarded as they are owned this season by their december winner. We hope he will bring them to the tournament to show off. 
     

KDE

  

WHERE

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava

 

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava

 

 

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

Open Doubles 

 

Open Doubles

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

ešte sa uvidí, čo sa bude hrať

 

not clear at this point 

 

   

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

začiatok 09:30, koniec okolo 13:00, hrať sa budú dve kolá s malou prestávkou na prerozdelenie. Po skončení turnaja posedenie v DRAGu a súťaž v drajvovaní na vzdialenosť a puttovaní opačnou rukou.  

 

start around 09:30, finish around 13:00. Two rounds will be played with a short break for regrouping inbetween. After the tournament lunch at Drag and a driving and putting with the other hand competition.

     

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Registrácia na tejto stránke, prípadne ak to umožní turnajová kapacita aj priamo na turnaji počas registrácie. 

 

Registration is on this website, if the tournament capacity allows, also directly during the on-site tournament registration.

Hráči sa prihlasujú na turnaj ako jednotlivci, na turnaji potom môžu utvoriť dvojice s kým chcú. Hráči bez partnerov budú rozdelení do dvojíc náhodne.    Players are registering for the tournament individually. At the tournamet they can form doubles as they want. Players without partners will be then split into pairs randomly. 
     

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

0 Euro, žiadne poplatky, žiadne ceny

 

0 Euro, no fees, no prizes

     

JEDLO

 

FOOD

obed v reštaurácia DRAG, prihlásených oslovíme emailom, ak to bude potrebné, ohľadom výberu jedla

 

lunch at DRAG restaurant, registered players will be contacted before the tournament by email to order particular meal, if that will be necessary