Zimná výzva (February 10, 2018)

From: February 10, 2018

To: February 10, 2018

Location: Kuchyňa

Capacity: 36

Director

  • Name: Martin "Čirsson "Krička
  • Phone: 0905805204
  • Email: cirsson@gmail.com

Number of rounds: 3

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL C

Registration:

  • Closed

About:

Všeobecné informácie

  

General Info

Prvý turnaj Slovenskej discgolfovej ligy 2018 sa bude tradične konať v Kuchyni. V Camping Parku Karpaty, kde sa dá hrať celoročne, na všetkých čaká lesné ihrisko s prevažne krátkymi ale už aj pár dlhšími technickými jamkami.

 

The first leg of the Slovak Discgolf League 2018 will be played traditionally in Kuchyňa. A technical course with mostly short but some long holes is waiting for everybody at the Camping Park Karpaty at a all year round.

 

 

 

Divízie

 

Divisions

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR (MJ18, narodení v roku 2000 a neskôr), WOMEN JUNIOR (FJ18, narodení v roku 2000 a neskôr)

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR (MJ18, born in 2000+), WOMEN JUNIOR (FJ18, born in 2000+)

 

 

 

Ihrisko/ Formát

 

Course / Format

Všetci hráči hrajú 2 kolá po 18 jamiek (každé 2 x 9 jamiek).

 

All players play 2 rounds of 18 holes (each 2 x 9 holes).

 

 

 

Program turnaja

 

Tournament Schedule

Sobota 10.2.2018
 
Saturday February 10, 2018

08:30 registrácia oneskorencov

 

08:30 late registration

09:00 hráčske stretnutie

 

09:00 player’s meeting

09:20 začiatok 1. kola (18 jamiek)

 

09:20 start of 1st round (18 holes)

12:00 krátka prestávka na obed (doneste si vlastný)

 

12:00 short lunch break (bring your own)

12:45 začiatok 2. kola (18 jamiek)

 

12:45 start of the 2nd round (18 holes)

15:20 vyhodnotenie

 

15:20 awards ceremony

Časy začiatkov druhého kola a čas obeda sú len orientačné.

 

The start time of the 2nd round, and lunch time are only approximate.

 

 

 

Turnajové poplatky

 

Tournament Fees

Všetky poplatky sa platia až na mieste.

 

All fees are to be paid at the tournament registration desk.

6 € –turnajový poplatok MPO, FPO

 

6 € – tournament fee MPO, FPO

3 € –turnajový poplatok MJ18, FJ18

 

3 € – tournament fee MJ18, FJ18

1 € – zľava pre členov SAF

 

1 € – discount for members of Slovak Association of Frisbee

 

 

 

Registrácia

 

Registration

Registrácia na tejto stránke bude otvorená od 18.1.2018 o 13:00. Ak to umožní turnajová kapacita, bude sa možné registrovať aj priamo na turnaji.

 

Registration will open on January 18, 2018 at 13:00 on this website. If the tournament capacity allows a late on-site registration will be available.

 

 

 

Jedlo

 

Food

Doneste si vlastné, k dispozícii je mikrovlnka.  

Bring your own, you can use microwave on site.

 

 

 

Turnajová komisia

 

Competition Committee

Richard Kollár, Katka Boďová

 

Richard Kollár, Katka Boďová

 

 

 

Riaditeľ turnaja

 

Tournament Director

Martin Krička, cirsson...at...gmail

 

Martin Krička, cirsson...at...gmail