Jarný matfyz (March 03, 2018)

From: March 03, 2018

To: March 03, 2018

Location: Bratislava

Capacity: 45

Director

  • Name: Richard Kollár
  • Phone: +421904146664
  • Email: rk.frisbee@gmail.com

Number of rounds: 1

Number of final rounds: 1

Sanctioned: SDGL B

Registration:

  • Closed

About:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

GENERAL INFORMATION

Prvý tohtoročný ligový turnaj na pevnom ihrisku na bratislavskom matfyze sa bude konať !v sobotu 3. marca. Hrať sa bude 18 jamiek na rozšírenom pevnom ihrisku o dva koše. Ako obvykle, aj tentokrát bude otvorená aj špeciálna kategória pre začiatočníkov a občasných hráčov.  

 

The first Slovak Disc Golf League tournament at the permanent disc golf course in Bratislava in 2018 will take place on Saturday, March 3. The permanent course will be extended by two extra baskets to accommodate 18 holes (two on each basket). As usual, there will be a special division for beginners and casual players open.                                                                       

     

KDE

 

WHERE

FMFI UK Bratislava

 

FMFI UK Bratislava

 

  

 

DIVÍZIE

 

DIVISIONS

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR (MJ18,  narodení v roku 2000 a neskôr), WOMEN JUNIOR (FJ18, narodené v roku 2000 a neskôr), AM OPEN, AM WOMEN

 

OPEN (MPO), WOMEN (FPO), OPEN JUNIOR (MJ18, born in 2000+), WOMEN JUNIOR (FJ18, born in 2000+), AM OPEN, AM WOMEN

Divízie AM OPEN a AM WOMEN sú určené začínanjúcim, príp. mierne pokročilým hráčom, najmä však študentom FMFI UK. 

 

The divisions AM OPEN and AM WOMEN are open for all beginners and less experienced players, and particularly for students of FMFI UK. 

Hráči v divíziach AM OPEN a AM WOMEN musia spĺňať podmienku:

- ak sú členmi PDGA ich aktuálny rating nesmie presiahnuť hranicu 850 (muži) a 800 (ženy).

 

Players in divisions AM OPEN and AM WOMEN need to fullfil the condition:

- if they are PDGA members, their actual rating must be 850 or less (men) and 800 or less (women). 

Zároveň musia spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

- v roku konania turnaja dosiahnu vek najviac 18 rokov (narodení v roku 2000 a neskôr),

- prvý discgolfový turnaj SAF absolvovali pred najviac 18 mesiacmi (t.j. v septembri 2016),

- v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2015-2017) absolvovali najviac dva discgolfové turnaje SAF ročne,

- v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch (2015-2017) absolvovali najviac dva PDGA turnaje ročne.

 

At the same time they must fulfill at least one of the following conditions:

- during the calendar year of the tournament their age is at most 18 (born in 2000 or later);

- their first SAF disc golf tournament was at most 18 months ago (September 2016 or later);

- during the last three calendar years (2015-2017) the played at most two SAF disc golf tournaments a year;

- during the last three calendar years (2015-2017) the played at most two PDGA tournaments a year.

Hráčom AM OPEN a AM WOMEN na požiadanie zapožičiame disky na hru (prednosť pri výbere disku budú mať hráči, ktorí sa skôr registrujú na turnaj)

 

Players in divisions AM OPEN/AM WOMEN will have an opportunity to borrow disc for the tournament play (priority in disc selection will be given to the players in the order they registered for the tournament)

 

 

 

IHRISKO / FORMÁT

 

COURSE / FORMAT

2 x 18 jamiek 

 

2 x 18 holes 

Technické jamky v parkovom prostredí, mierne prevýšenie

 

Technical holes in a park, moderate elevation changes

Pevné ihrisko bude rozšírené na 9 košov, aby sa na každý kôš hrali dve jamky a hra bola plynulejšia a zároveň to umožňuje zväčšíť kapacitu na 36 hráčov. 

 

The permanent course will be extended to 9 baskets to have 2 holes on each basket to improve the flow of play. At the same time this enables to increse the capacity to 36 players. 

     
     

PROGRAM TURNAJA

 

TOURNAMENT SCHEDULE

Sobota 3. marca 2018

 

Saturday, March 3, 2018

09:00 – 09:15 registrácia hráčov (jamka č. 1)

 

09:00 – 09:15 on-site registration (Hole #1)

09:20 – 09:30 stretnutie hráčov (jamka č. 1)

 

09:15 – 09:30 player’s meeting (Hole #1)

09:45 – 12:00 prvé kolo (18 jamiek)

 

09:45 – 12:00 1st round (18 holes)

12:00 - 13:20 obedná pauza (FREE FOOD, rezervácia je potrebná)

 

12:00 - 13:20 lunch break (FREE FOOD, reservation necessary)

13:20 - 13:30 hráčske stretnutie (jamka č. 9)

 

13:20 - 13:30 players meeting (Hole #9)

13:40 – 15:40 druhé kolo (18  jamiek)

 

13:40 – 15:40 final round (18 holes)

15:40 – 15:50 vyhodnotenie

 

15:40 – 15:50 awards ceremony

 

 

 

REGISTRÁCIA

 

REGISTRATION

Na tejto stránke od 1.2.2018, 13:00, prípadne priamo na turnaji počas registrácie.

 

On this website from February 1, 2018, 13:00, or directly during the on-site tournament registration.

 

 

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

REGISTRATION FEE

3 € turnajový poplatok MPO, FPO, MJ18, FJ18

 

3 € player fee MPO, FPO, MJ18, FJ18

1 € zľava pre hráčov MPO, FPO, MJ18, FJ18 - členov SAF

 

1 € discount for MPO, FPO, MJ18, FJ18 players who are members of Slovak Association of Frisbee

1 € turnajový poplatok za hráčov AM OPEN/AM WOMEN

 

1 € player fee AM OPEN / AM WOMEN

 

 

 

OBED

 

LUNCH

5 € - menu Free Food (polievka + hlavný chod)

 

5 € - set menu at Free Food (soup + main dish)

     

TURNAJOVÁ KOMISIA

 

TOURNAMENTS ORGANIZERS

Riaditeľ turnaja: Richard Kollár

 

Tournament director: Richard Kollár

Súťažná komisia: Katka Boďová, Richard Kollár

 

Sport Commission: Katka Boďová, Richard Kollár