Kontakt

Slovenská asociácia Frisbee

Email: safslovakia@gmail.com

Telefón:  +421 903-363 033

Adresa: Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves

IČO: 317 49 852  DIČ: 202 130 5594

Bankový kontakt IBAN: SK31 0200 0000 0029 9365 6651