Naše služby

 

SAF poskytuje záujemcom viacero služieb. Ak máte o niektorú z nich záujem, neváhajte a kontaktuje nás emailom na adrese safslovakia@gmail.com. 

 

  • Pomoc s návrhom discgolfových ihrísk. Chcete si postaviť discgolfové ihrisko a potrebujete pomôcť s jeho dizajnom, či výrobou košov, odhodísk, či informačných tabúľ? SAF vám môže pomôcť tak s návrhom, ako aj realizáciou vášho ihriska.  
  • Organizácia kliník a prezentácií discgolfu.  Máte záujem o discgolfové podujatie venované výuke základných alebo pokročilých discgolfových zručností vo vašej škole, tábore, či o teambuilding? SAF vám pomôže zabezpečiť účasť najlepších slovenských hráčov a ďalších skúsených lektorov, zabezpečíme aj prenosné koše a profesionálne disky na podujatie. Pre školy zabezpečujeme takéto podujatia podľa našich časových možností zadarmo, najmä na miestach, kde sú dobre dostupné pevné discgolfové ihriská. Pomáhame tiež s výukou discgolfu v rámci telesnej výchovy. SAF má množstvo aktivít pre deti a mládež, do ktorých vám môžeme pomôcť sa zapojiť. 
  • Vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy či vedúcich krúžkov. Pre učiteľov a vedúcich krúžkov organizujeme vzdelávacie kliniky. Pomôžeme vám s didaktickými materiálmi, alebo vás môžeme skontaktovať s učiteľmi, ktorí už discgolf v rámci telesnej výchovy vyučujú.